Poľovné združenie mesta Veľký Šariš

 

    Na zabezpečenie starostlivosti o zver a ochranu poľovného revíru, bolo 7. marca 2005 v meste Veľký Šariš založené poľovnícke združenie mesta Veľký Šariš zlúčením poľovníckych združení „Šariš“ a „Šarišská dúbrava“. Združenie má v súčasnosti 19 členov. Náš poľovný revír v zmysle vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve sa nachádza v srnčej chovateľskej oblasti S XI. Rozprestiera sa na katastrálnych územiach obcí Veľký Šariš, Malý Šariš, Gregorovce a Prešov na výmere 3340 ha. Z tejto výmery je 1097 ha lesov a 2243 ha poľnohospodárskej pôdy.

V našom revíri sa okrem jelenej zveri vyskytuje hlavne  zver srnčia a diviačia. Okrem toho sa dajú na prechádzkach vidieť aj líška obyčajná, jazvec lesný, kuna lesná a kuna skalná. V minulých rokoch bol u nás zaznamenaný pohyb ale aj úlovok psíka medvedikovitého. Z vtáctva možno pozorovať bažanta poľného , kačicu divú a v poslednom období aj kormorána.

            Našou prioritou je ochrana zveri. Úlohou poľovníckeho združenia a jej členov je plánovitý chov, zušľachťovanie ochrana zveri a jej životného prostredia a taktiež lov. Každý rok zabezpečujeme dostatok krmiva na zimné prikrmovanie. Väčšinou sa jedná o jadrové a objemové krmivo. Nezabúdame ani na soľ ktorá je pre zver veľmi dôležitá hlavne v zimnom období. Celoročne udržujeme poľovné zariadenia ako sú krmelce pre raticovú zver a zásypy pre bažanty v dobrom stave. Vybudované kazateľnicové posedy a sedačky slúžia nie len poľovníkom ale aj milovníkom prírody na pozorovanie zveri. Členovia združenia v priebehu celého roka svojou prítomnosťou v revíri zároveň monitorujú stav okolitých lesov, čo sa týka požiarov a rôznych nekalých činností ako pytliactvo, krádeže dreva a poľnohospodárskych plodín. 

© 2013 Všetky práva vyhradené pzvelkysaris. Design by António

Tvorba web stránok zdarmaWebnode