Jún - mesiac poľovníctva

18.06.2013 17:14

 

Jún mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Jún – je označovaný ako mesiac poľovníctva a prírody. Tento mesiac patrí prezentácii úspechov poľovníctva, ale hlavne ochranárskeho poslania pred nepoľovníckou verejnosťou. V tomto období si viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody, životného prostredia a všetkého živého najmä preto, že je to obdobie keď zver kladie mláďatá. I keď príroda obdarila mláďatá zveri ochrannými prvkami proti nepriateľom, predsa sa niekedy neubránia nezodpovedným ľuďom, ktorí buď z nevedomosti, alebo zámerne mláďatá chytajú a odnášajú domov

Starostlivosť o prírodu,  zveľaďovanie a ochranu nie je len nárazovým obdobím ale je to sústavná a každodenná povinnosť každého člena našej spoločnosti a zvlášť nás poľovníkov. Poľovníctvo je koníček, ktorý obľubujú všetky sociálne vrstvy a ľudia rôznych politických názorov, čo ho aj odlišuje od iných koníčkov. V dnešných časoch neustále výčitky a podozrenia voči poľovníkom sa niekedy vedú až do absurdnosti.  Ich odporcovia berú pri tom do úvahy len nepresvedčivé a pseudovedecké argumenty, že poľovník je iba obyčajný zabijak, zúrivý strelec a nezmyselný vrah. Činnosť poľovníkov ostro sledujú nie len zainteresované kruhy odborníkov ale aj nepoľovnícka verejnosť. My poľovníci patríme do spoločnosti, sme jej súčasťou, spoločnosť nás vníma a reaguje na našu činnosť.

 Poľovníctvo je množstvo práce, ktorú odvádzajú poľovníci pri starostlivosti o zver v čase zimného strádania, alebo živelných pohromách, starostlivosti o prostredie, v ktorom zver žije z dôvodov jeho zlepšenia pre výživu zveri a jej ochranu. Je to neplatená práca, ktorá je všetkým poľovníkom spoločná. Ochrana prírody je nielen ochranou zvierat, je to aj ochrana človeka, ochrana všetkých živých tvorov. 

© 2013 Všetky práva vyhradené pzvelkysaris. Design by António

Tvorba web stránok zdarmaWebnode